Trať hlavného behu

Parametre

Dĺžka: 5 km, povrch asfalt a dlažba

Popis trate

Trať pozostáva z 2 okruhov. Prvý okruh od štartu pri súsoší Immaculata vedie po Hlavnej ulici k Dolnej bráne, odkiaľ sa po otočke beží po Hlavnej späť k Immaculate. V druhom okruhu sa beží opäť po Hlavnej k Dómu sv. Alžbety, kde sa zabočí na Alžbetinu ulicu, z nej po Vrátnej na Hlavnú, prebehne sa cez Hlavnú a pokračuje sa na Zvonársku ulicu, po nej na Mlynskú a po Mlynskej cez most do Mestského parku. Tu trať vedie po vonkajšom obvodovom chodníku a smeruje k mostu na Podtatranského ulici. Ďalej pokračuje po nábreží Štefánikovej ulice, krátkym úsekom po Vodnej na Hrnčiarsku ulicu a po nej sa pretekári vrátia na Mlynskú. Záverečná časť trate vedie opäť po Hlavnej ulici do cieľa pri Immaculate.

Mapa

mapa hlavného behu

Trať sprievodného behu

Parametre

1,1 km, povrch asfalt a dlažba

Popis trate

Trať pozostáva z 1 okruhu. Štart je pri súsoší Immaculata, trať vedie po Hlavnej ulici k Dolnej bráne, odkiaľ sa po otočke beží po Hlavnej späť k Immaculate. Tu sa nachádza aj cieľ.

Mapa

mapa sprievodného behu

Podujatie podporilo mesto Košice   mesto Košice logo

mesto Košice logo MŠVVaŠ logo TUKE logo SPŠD logo Stoping logo Wort logo Alezar logo Trenujeme logo Fotolabka logo